P. Koželuhová: 
Homeopatie - čím nám může být užitečná?  

01.01.2020

MUDr. Pavla Koželuhová 

Homeopatie je více než 220 lety praxe ověřená diagnostická a léčebná metoda, která

  • vychází ze skutečnosti, že každý živý organizmus je jiný, a respektuje ji. Proto se homeopatická léčba přizpůsobuje konkrétnímu pacientovi a jeho stavu. Díky individualizovanému přístupu dosahuje tato léčba vysoké efektivity i bezpečnosti.
  • léčí pacienta vždy jako celek a bere v úvahu souvislosti jeho onemocnění. Díky tomu nemůže docházet k přehlížení jednoho problému na úkor druhého a pacient si může být jist, že se homeopatický lékař zabývá skutečnou podstatou jeho problému.

Homeopat o pacientovi ví:

  • jak, kdy a proč onemocní
  • jak bude nemoc probíhat
  • jak bude reagovat na standardní a homeopatickou léčbu
  • jak, kdy a proč se uzdraví

Homeopatie - podobné je léčeno podobným.

X

Alopatie - využití léků, které vyvolávají opačný účinek, než jaký vyvolává nemoc.

Jak funguje homeopatie. Pro koho je určená. Její výhody. Kdy pomůže a kdy už ne. 


  • více na Festivalu Zdraví, přednáška startuje ve 13 hod.

  Někdy stačí jednoduché změny, aby se nám ulevilo.