Zdraví, radost a sílu si zachováme, pokud udržíme křehkou rovnováhu mezi 

KVALITNÍ a PESTROU STRAVOU, POHYBEM a budeme umět ODOLÁVAT STRESU.

.


 
Informace ke zdravému životnímu stylu na náš útočí ze všech stran. Často však nevíme, jestli jsou informace pravdivé.  

A to je důvod, proč jsme pozvali odborníky k nám do Dýšiny. 


PŘEDSTAVUJEME NAŠE HOSTY A ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU


Helena Mazzolini Vafková, Dis. 

Moderátorka a organizátorka festivalu. 


"Život je souhra mnoha rozhodnutí! Teď už to vím..."


Ing. Mgr. Veronika Šmídlová

Organizátor festivalu. Majitelka obchodu Bylinné produkty M. Treben. 


"Považuji za důležité, abychom  zodpovědnost za naše zdraví vzali do svých rukou :)."